İsminizden Kader Sayınızı Hesaplama

Bazı kaynaklarca “ifade sayısı” olarak da adlandırılan kader sayısı doğumda verilmiş olan tam isminiz üzerinden hesaplanır. Kader sayımız, numerolojik hesaplamalarda büyük önem taşıyan başlıca sayılaran biridir.
Tüm evren bir matematik düzene sahiptir ve nesnelerin birer “müziği” yani tınısı vardır. İsimlerimiz de ses frekanslarından oluştuğu için harf harf incelendiğinde her birinin kendi içinde taşıdığı gücü deşifre etmek mümkündür. Çünkü tıpkı notalar gibi, her harf bir sestir ve her ses bir enerji freakansıdır. Numerolojide her harfin rakamsal bir karşılığı vardır, bu sayede isimlerimizin taşıdığı enerji frekansını, içerdiği güç ve potansiyelleri deşifre edebiliriz.
KADER SAYISI NE ANLATIR?

Kader sayısı fiziksel ve zihinsel tabiatımızı anlatır; hayat amacımızın ne olduğunu açıklar.Hepimiz doğuştan gelen bir itilimle ruhumuza kodlanmış olan hayat amacımızın peşinden koşarız. Bazılarımız bunun farkındadır ama çoğunlukla bu amacın farkında olmayız. Çünkü içsel hedefimiz bizden saklanır.

Yeteneklerimizi, gücümüzü ve eksikliklerimizi kader sayımız vasıtasıyla öğrenebiliriz. İsmimiz üzerinde yaptığımız bu hesaplamalar, bize hangi yönlerde gelişmemiz gerektiği konusunda ışık tutarak hayat yolumuzda kullanabileceğimiz yeteneklerimiz ve dikkat etmemiz gereken eğilimlerimiz konusunda bilgi verir.

İnsan ruhu evrimini reenkarnasyon vasıtasıyla yapar ve isimlerimiz bir çok yaşamın titreşimini, deneyimini, edinimlerini ve kişisel bilgeliğini içerir. Tüm bu hayatlar boyunca yaşadığımız büyük-küçük tüm deneyimler bizi bugünkü konumumuza getirmiştir. Kader sayımızı okuyarak bugünkü bizi daha iyi tanırız.

NASIL HESAPLANIR?

Doğumda ebeveynleriniz tarafından verilmiş olan TAM İSMİNİZİ bir kağıda yazın ve aşağıdaki tabloya bakarak her harfin karşılık geldiği rakamları toplayın. Çıkan iki basamaklı sayıyı da toplayarak tek basamağa indirin ve  Anlamlarını BU SAYFADAN OKUYUN.

11 ve 22 sayıları ana sayılar olduğundan toplanarak tek rakama indirgenmezler. Bu durumda kader sayıları 11 ve 22 hariç, tek basamağa indirgenmiş şekilde 1 ve 9 arasıdır.

Evlilik vb. durumlar nedeniyle isimleri değişmiş olanlar da şu anki isimlerini değil, doğumda kendilerine verilen tam ismi kullanarak hesaplamalarını  yapmalıdır.

Örneğin günlük hayatında ismini Mustafa Kortaş olarak kullanan kişi hesaplamayı yaparken nüfus cüzdanında yazdığı şekliyle, varsa göbek adını da kullanarak, Mustafa Remzi Kortaş olarak kullanmalıdır.

Ayşe Didar Canoğlu isimli kişi evlilik nedeniyle şu anda kullanmakta olduğu Canoğlu soyadını değil, kızlık soyadı olan Tankul soyadını kullanmalıdır.

Hesaplama Örneği:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
 B    
C / Ç
D
E
F
G / Ğ
  H  
I -İ
J
K
L
 M   
  N    
O / Ö
P
Q
R
S / Ş
T
U / Ü
V
W
X
Y
Z
AYŞE DİDAR TANKUL ismi için yukarıdaki tablo yardımıyla her harfe karşılık gelen rakamları yazıp toplayın.
A  Y  Ş  E   D  İ  D  A  R  T  A  N  K  U  L
1+7+1+5+4+9+4+1+9+2+1+5+2+3+3 = 57
Çıkan iki basamaklı sayıyı (11 ve 22 sayıları hariç) tek basamaklı sayı olana dek toplamaya devam edin:
57
5+7 = 12
12
1+2 = 3
Ayşe Didar Tankul’un kader sayısı 3’tür.